NAUKA - REKREACJA - SPORT

WAKACJE Z KONIEM 2023

Opis oferty

W ramach zajęć zapewniamy:

• 2 jazdy dziennie

• zajęcia teoretyczne ( świetlica)

• zajęcia praktyczne w stajni: nauka czyszczenia, siodłania konia/kuca, pielęgnacja konia i sprzętu jeździeckiego

• konkurs na fryzury dla konia

• gry i zabawy ruchowe

• basen

• chrzest jeździecki

• grupa 15-20 osób

• zajęcia nauki jazdy na lonży trwają 30 min, jazda w zastępie 60 min.

• w przerwie posiłek cateringowy , woda do picia

Zajęcia dla dzieci od 8 lat prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.30.

Opłata

•800,00 zł (słownie:osiemset złotych 00/100 PLN) – cena turnusu pięciodniowego.

Rezerwacja

Rezerwacja miejsca następuje w momencie zgłoszenia drogą mailową na adres: stajniarobir@wp.pl

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek dziecka oraz czy jeździ samodzielnie.

Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie mailowo dostępności miejsc na wybrany turnus.

i wpłaceniu zadatku w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 00/100 PLN) osobiście w stajni lub na numer konta: 11 8363 0004 0039 3391 2000 0001 na WPPHU "Robir" Maria Obidowska. Zadatek jest bezzwrotny, gdyż stanowi rezerwację miejsca w grupie. Pełna opłata winna być wniesiona najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Gwarancją odbycia się turnusu jest minimum 10 uczestników w grupie.

Dodatkowe ubezpieczenie NNW:

Jazda konna podobnie jak narciarstwo, wspinaczka itp., jest sportem, który niesie za sobą ryzyko kontuzji. W związku z tym zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW. Koszt takiej polisy wyniesie ok. 40 zł i można ją wykupić u dowolnego ubezpieczyciela, na okres pobytu dziecka na zajęciach.

Stajnia ma możliwość wystawienia faktur za udział dzieci w półkolonii.

Terminy

Zajęcia będą się odbywać w terminach:

I turnus 26-30.06.2023r.

II turnus 3-7.07.2023

III turnus 10-14.07.2023

IV turnus 17-21.07.2023

V turnus 24-28.07.2023r.

VI turnus 31.07-4.08.2023

VII turnus 7-11.08.2023

VIII turnus 14-18.08.2023

IX turnus 21-25.08.2023

 ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń:
tel.: +48 880 621 244


Napisz:
e-mail: stajniarobir@wp.pl

Facebook