NAUKA - REKREACJA - SPORT

Aktualności

Wakacje z koniem 2022

W ramach zajęć zapewniamy: • 2 jazdy dziennie • zajęcia teoretyczne ( świetlica) • zajęcia praktyczne w stajni: nauka czyszczenia, siodłania konia/kuca, pielęgnacja konia i sprzętu jeździeckiego • konkurs na fryzury dla konia • gry i zabawy ruchowe • chrzest jeździecki • grupa 15-20 osób • zajęcia nauki jazdy na lonży trwają 30 min, jazda w zastępie 60 min. • w przerwie posiłek cateringowy , woda Zajęcia dla dzieci od 8 lat prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.30. Opłata • 750,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100 PLN) – cena turnusu pięciodniowego. Rezerwacja Rezerwacja miejsca następuje w momencie zgłoszenia drogą mailową (...)

    Facebook